Jabuka

Vrsta Opis Ukupno Jabuka M9 T337 – I klasa 30,00 M9 T337 – II klasa 21,00 M 26 – I klasa 25,00 M 26 – II klasa 20,00 MM 106 – I klasa 25,00 MM 106 – II klasa 20,00

Dunja

Vrsta Opis Ukupno Dunja Dunja Ba – 29 – I klasa 22,00 Dunja Ba – 29 – II klasa 20,00 Dunja Ba – 29 – III klasa 18,00