Dunja

Vrsta Sorta

Podloga Klon

Jedno okce Tri okca ( pelcer)
DUNJA Leskovačka 10,00 25,00
Šampion 10,00 25,00
Vranjska 10,00 25,00