Dunja

Voćna vrsta OPIS Neto cena     PDV 10% UKUPNO dinara
Dunja Sertifikovana kategorija 318,18 31,82 350,00