Istraživanje i razvoj

U Departmanu za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu do sada su stvorene 23 sorte, 7 klonova i 3 subklona vinove loze, 5 sorti kajsije, 5 sorti oraha, 11 sorti jabuka od kojih 6 stubastog tipa rasta, 3 sorte breskve i 1 sorta kruške. Najveći deo tih sorti je već našao svoje mesto u proizvodnji te čine okosnicu proizvodnje sadnog materijala u našem rasadniku. Posebno ističemo sadnice oraha dobijene kalemljenjem naših sorti, sadnice visoko kalemljene kajsije koje obezbeđuju duži životni vek zasada, kao i sadnice stubastih sorti jabuke koje pored zasada imaju veoma čestu primenu u dekorativne svrhe.