Jabuka

Voćna vrsta OPIS Neto cena     PDV 10% UKUPNO dinara
Jabuka Sertifikovana kategorija  5+

Sertifikovana kategorija 3+

Sertifikovana kategorija 0+

Standardna kategorija – Stubaste sorte

Sertifikovana jednogodišnja sadnica

Sertifikovana devetomesečna sadnica

318,18

254,54

227,27

381,81

109,09

97,27

31,82

25,46

22,73

18,19

10,91

9,73

350,00

280,00

250,00

400,00

120,00

107,00