Stubaste jabuke

СОРТЕ ЈАБУКА СТУБАСТОГ ТИПА РАСТА

ЂЕРДАН

Време сазревања: Половином септембра

Особине биљке: Стабло је усправна, средње бујна кордуница. Веома је родна па је склона алтернативној родности. Толерантна је на проузроковаче пепелнице (Podosphera leucotrichae Ell. et Ew. Salm.) и чађаве краставости (Venturia inaequalis Cooke. Wint.).

Особине плода: Просечна маса плода је 160 г, овалног облика, зелено – жуте боје без руменила. Месо плода је крем боје, слатког укуса и пријатне ароме.

Општа оцена: Препоручује се за гајење на окућницама. Отпорна је на гљивичне болести и може се користити за постизање високих приноса на малим површинама у условима органске и интегралне производње.


ЗЕЛЕНИ ДРАГУЉ

Време сазревања: Прва декада октобра

Особине биљке: Стабло је усправна, средње бујна кордуница. Обилно рађа па је потребно проређивати. Толерантна је на проузроковаче пепелнице (Podosphera leucotrichae Ell. et Ew. Salm.) и чађаве краставости (Venturia inaequalis Cooke. Wint.).

Особине плода: Просечна маса плода је 180 г, овалног облика, зелене боје без руменила. Месо плода је беле боје, накиселог укуса и пријатне ароме.

Општа оцена: Препоручује се за гајење на окућницама. Отпорна је на гљивичне болести и може се користити за постизање високих приноса на малим површинама у условима органске и интегралне производње.


СМАРАГД

Време сазревања: Крајем прве декаде октобра

Особине биљке: Стабло је усправна кордуница, слабе бујности и ретко разгранате круне. Редовне је и обилне родности. Толерантна је на проузроковаче пепелнице (Podosphera leucotrichae Ell. et Ew. Salm.) и чађаве краставости (Venturia inaequalis Cooke. Wint.).

Особине плода: просечна маса плода је 180 г, овалног облика, зелене боје без руменила. Месо плода је беле боје и киселкастог укуса.

Општа оцена: Препоручује се за гајење на окућницама и у интензивним засадима. Отпорна је на гљивичне болести и може се користити за постизање високих приноса на малим површинама у условима органске и интегралне производње. Због мале бујности погодна је за гајење у саксијама.


ВЕСНА

Време сазревања: Почетком треће декаде августа

Особине биљке: Стабло је усправна кордуница, средње бујности и ретко разгранате круне. Редовне и обилне родности. Толерантна на проузроковаче гљивичних болести.

Особине плода: Просечна маса плода је 220 г, округласто – спљоштеног облика. Основна боја је зелена која је скоро у потпуности прекривена пурпурноцрвеном  допунском бојом и пепељком. Месо плода је беле боје и слатко – накиселог укуса.

Општа оцена: Препоручује се за гајење на окућницама и за постизање високих приноса на малим површинама.


РУМЕНО ВРЕТЕНО

Време сазревања: Крајем прве декаде септембра

Особине биљке: Стабло је усправна кордуница, средње бујности, редовне и обилне родности. Толерантна је на проузроковаче пепелнице (Podosphera leucotrichae Ell. et Ew. Salm.) и чађаве краставости (Venturia inaequalis Cooke. Wint.).

Особине плода: Просечна маса плода је 240 г, овалног облика. Основна боја је зелено – жута прекривена око 70% са допунском јаркоцрвеном бојом. Месо плода је крем боје, слатко – накиселог укуса.

Општа оцена:  Препоручује се за гајење на окућницама, интезивним засадима и за постизање високих приноса на малим површинама у условима органске и интегралне производње.


КРАЉИЦА ЧАРДАША

Време сазревања: Крајем прве декаде септембра

Особине биљке: Стабло је усправна кордуница, средње бујности, редовне и обилне родности. Толерантна на проузроковаче пепелнице (Podosphera leucotrichae Ell. et Ew. Salm.) и осетљива према проузроковачима чађаве краставости (Venturia inaequalis Cooke. Wint.).

Особине плода: Просечна маса плода је 188 г, округласто – коничног облика. Основна боја је жуто – зелена потпуно прекривена јаркоцрвеном допунском бојом. Месо плода је бело, накиселог укуса.

Општа оцена: Препоручује се за гајење на окућницама и постизање високих приноса на малим површинама.


STUBASTEJABUKE Smaragd 40,00 65,00
Vesna 40,00 65,00
Zeleni dragulj 40,00 65,00
Đerdan 40,00 65,00
Kraljica čardaša 40,00 65,00
Rumeno vreteno 40,00 65,00